Σελίδες

Ετικέτες

Αρχική σελίδα

8/1/15

"Ένα στα πέντε" μέχρι να γίνει το ένα, κανένα!

Μια σημαντική εκστρατεία για την εξάλειψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών έχει ξεκινήσει ο "Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού" της Κύπρου, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, που ασχολείται αποκλειστικά με την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και του οποίου οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις ορίζονται με νομοθεσία.Αποστολή του είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και ρόλος του να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα, να διαφωτίζει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία ώστε να διασφαλιστούν πρακτικά, τα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, να εντοπίζει και να προωθεί τις απόψεις των παιδιών εκεί όπου δεν μπορούν να ακουστούν, να παρακολουθεί τις νομοθεσίες που έχουν σχέση με το παιδί και να υποβάλλει προτάσεις για εναρμόνισή τους με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, να οργανώνει εκστρατείες διαφώτισης, να διορίζει αντιπρόσωπο του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες, που το επηρεάζουν και να εκπροσωπεί τα παιδιά σε διαδικασίες που τα αφορούν.


Δείτε το υλικό και διαδώστε το μέχρι το ένα, να γίνει κανένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο ενημερωτικό έντυπο...


video

Έντυπο υλικό για την ενημέρωση γονέων και εφήβων:
πηγή: childcom.org.cy
Blogger Widget